logo BRIDGECLUB KEERBERGEN logo

 


 

WAT IS BRIDGE?

BRIDGE UITGELEGD IN 20 STAPPEN


1. Het spel wordt gespeeld met 52 kaarten onderverdeeld in 4 kleuren van elk 13 kaarten. In elke ''kleur'' is de hoogste kaart het aas. Het aas wordt gevolgd door koning, vrouw en boer (deze worden ook ''honneurs'' of “hoge kaarten” genoemd). Van de overblijvende kaarten is de tien de hoogste en de twee de laagste kaart.


2. Bridge speelt men met vier personen en waar twee personen steeds een paar vormen. De positie van de vier personen aan tafel wordt aangeduid door de vier windrichtingen. De partners nemen tegenover elkaar plaats. De paren worden dan ook Noord/Zuid en Oost/West genoemd. Bridge wordt meestal in clubverband gespeeld waarbij tijdens het clubtornooi een vooraf bepaald aantal spellen worden gespeeld. Gedurende dit tornooi speelt u steeds met dezelfde partner tegen wisselende tegenstrevers. Het verloop van een clubtornooi wordt geregeld met de hulp van “loopkaarten” waarop vermeld is welke spellen je tegen welke tegenstrever dient te spelen (met bijkomende vermelding van het tafelnummer).


3. Alvorens de kaarten worden gedeeld dienen zij te worden geschud. Het delen van de kaarten gebeurt kaart per kaart. Bij het delen wordt de richting van de wijzers van de klok gevolgd. De eerste kaart wordt dus aan de linker tegenstander gegeven. Als alles goed gegaan is krijgt de gever zelf de laatste kaart. Op clubtornooien worden de geschudde spellen in boards opgeborgen. Dit gebeurt omdat de kaarten straks door anderen, aan een volgende ''tafel'' opnieuw gespeeld gaan worden.

 

4. De boards blijven tijdens het bieden en spelen in het midden van de tafel liggen. Enkel de eigen kaarten mogen uit het corresponderende vak van het board worden uitgehaald. Zowel bij het begin van het spel en vooraleer u ze terug in de boards wil stoppen, is het aangeraden om je eigen kaarten te tellen, zodat u er zeker van bent dat ook de spelers na u met 13 kaarten beginnen. Het is erg vervelend als bij de laatste slag blijkt dat iemand een kaart te kort komt.

 

5. Als alle spelers hun kaarten opgenomen en geteld hebben, begint de bieding. Hiervoor is er op het clubtornooi voor elke speler een “bidding box” beschikbaar. De gever is de eerste bieder. De tegenstanders bieden tegen elkaar op om een contract te mogen spelen in een troefkleur of zonder troef. Het bieden is een totaliteit aan afspraken (ook “biedsysteem” genoemd) van een paar. Er bestaan vele biedsystemen maar aan alle leerlingen wordt in Vlaanderen hetzelfde systeem aangeleerd. Met het bieden wordt informatie over de kaarten aan partner doorgegeven. Ieder bod vertelt iets aan partner over de sterkte (hoge kaarten) van je hand, welke lengte je in een kleur bezit of over de verdeling van je kleuren.

 

6. Het bieden is zoals op een veiling gebaseerd op opbod. Elke speler moet op zijn beurt een bieding uitbrengen. Het bod moet hoger zijn dan het voorgaande - of hoger in aantal (2 is hoger dan 1) of het gelijke aantal maar in een kleur die hoger in rang is. De rangorde van de kleuren is vastgelegd. Klaveren is de laagste kleur, gevolgd door ruiten, daarboven harten en als hoogste kleur schoppen. Zonder troef heeft voorrang op kleur en is dus het hoogste.

 

7. Met een ''slechte'' hand zegt een speler gewoonlijk “pas”. Met een goede kaart open je de bieding, hetzij in een kleur hetzij in zonder troef. Het bieden van een kleur geeft aan welke kleur je graag als troefkleur zou zien. Er wordt van u verwacht dat u meer dan zes slagen haalt als u de bieding begint. Als u 1 biedt, belooft u zeven (6 + 1) slagen te maken. Het bieden gaat, evenals het geven, volgens de draairichting van de klok. Elke volgende speler mag een hoger bod doen of “passen”. Na drie opvolgende keer “pas” na een bieding, stopt ''de veiling''. Het paar dat het laatste (en dus hoogste) bod heeft gedaan, mag het spel spelen in de door hem of haar bepaalde kleur of zonder troefkleur. Het spel wordt gespeeld door de ''leider''. Dit is diegene die de kleur, waarin gespeeld gaat worden, als eerst heeft genoemd.


8. De speler aan de linkerzijde van de leider start met eender welke kaart in eender welke kleur. Het is echter aangeraden, en dit om misverstanden te voorkomen, om ''gesloten'' uit te komen. Dit wil zeggen dat je de gekozen kaart met de beeldzijde naar beneden op tafel legt en wacht op een teken van partner voordat je hem omdraait.

 

9. Na de uitkomst legt de partner van de leider (“dummy” genoemd) al zijn kaarten met de beeldzijde naar boven op tafel. Het is als “dummy” verboden tijdens het spel ook maar iets over de kaarten of het spelen te zeggen (dit wordt bestraft!). De leider speelt dus twee handen, die van hem zelf en deze van “dummy” (ook soms “blinde” genoemd). De tegenstrevers spelen ieder met hun eigen kaarten en het is niet toegestaan dat iemand de beeldzijde van de ongespeelde kaarten van één van deze drie spelers (tegenspelers én leider) ziet.


10. Na de uitkomst spelen de overige spelers op hun beurt (in wijzerszin) een kaart in de uitkomstkleur en deze vier kaarten vormen een slag. Deze slag wordt gewonnen door het paar dat de hoogste kaart in die kleur heeft bijgespeeld. Je bent verplicht de gespeelde kleur te bekennen. Als je geen kaarten meer bezit in de voorgespeelde kleur, dan mag er een andere kaart worden gespeeld. In een kleurkontrakt is het mogelijk om te troeven (echter niet verplicht) want in een troefcontract is de troefkleur de hoogste kleur en is een kleine kaart in deze kleur hoger dan alle andere hoge kaarten van de overige kleuren. Bij introeven wordt de slag gewonnen door de hoogste troefkaart.


11. Diegene die de eerste slag gewonnen heeft komt uit voor de volgende slag en de winnaar daarvan komt weer uit voor de derde en dit zo tot alle dertien slagen gespeeld zijn.


12. Het is een goede gewoonte om de kaarten in de volgorde waarin ze gespeeld zijn in een lijn over elkaar neer te leggen. De kaarten die door het eigen paar gewonnen zijn in de richting van partner. De kaarten van de slagen die door de tegenstanders zijn gemaakt daar dwars op.


13. Op het einde van het spel worden de behaalde slagen geteld en bekeken of het contract al dan niet werd gemaakt. Men telt eventuele overslagen of de downslagen. Elke situatie geeft recht op een bepaald aantal punten. Hoe hoger het geboden en gehaald contract is, hoe hoger het aantal punten dat je behaald. Indien je het contract niet haalt, dan behalen je tegenstrevers punten. Op de achterzijde van de biedkaart in de “bidding box” is het mogelijk om deze score (die officieel zijn vastgelegd) te raadplegen zodat je deze niet uit het hoofd dient te leren.


14. Elke slag in een contract in harten of schoppen (ook hoge kleuren genoemd) levert 30 basispunten op. Elke slag in ruiten of klaveren (ook lage kleuren genoemd) levert 20 basispunten op. Een “Zonder troef” contract heeft een bijzonder privilege daar de eerste slag 40 basispunten oplevert maar elke volgende slechts 30.


15. Als je een contract biedt en haalt ter waarde van 100 basispunten dan ontvang je een premie. Deze premies zijn afhankelijk van de kwetsbaarheid (de kwetsbaarheid is op het board waarin de kaarten zijn opgeborgen aangegeven – rood is kwetsbaar). Indien kwetsbaar bedraagt deze premie 450 punten en indien niet kwetsbaar slechts 250 punten.


16. Voor elk gewonnen contract ontvang je bovendien een premie van 50 punten. Voor elke extra behaalde slag boven het geboden contract ontvang je een premie van 20 punten indien de kleur klaveren of ruiten was en 30 punten in de overige gevallen.

 

17. Voor elk geboden en gemaakt klein slem (12 slagen!) of groot slem (13 slagen!!) ontvang je, afhankelijk van de kwetsbaarheid, premies ter waarde van 750 / 1250 of 1250 / 1500 punten.


18. Ga je echter down dan ontvangt de tegenpartij voor elke downslag 50 punten. Indien je kwetsbaar bent bedraagt dit zelfs 100 punten per downslag.

 

19. Zo ontvang je voor een geboden contract van twee harten (8 slagen geboden) behaald met drie overslagen (dus 11 slagen gehaald) slechts 200 punten (2x30 geboden contract + 50 premie behalen contract + 3x30 extra slagen). Had je echter vier harten (10 slagen geboden) geboden en gemaakt (10 slagen gehaald) dan zou je niet-kwetsbaar 420 punten hebben behaald (4x30 geboden contract + 50 premie behalen contract + 250 premie 100 basispunten). Hieruit blijkt dat zowel het bieden (het juist inschatten van het aantal te behalen slagen) als het spelen (behalen van het aantal slagen) een grote rol speelt in de eindscore.

 

20. Nadat het spel is gespeeld en de slagen zijn geteld wordt het contract met het resultaat en de bijhorende score door Noord genoteerd op een scorebriefje dat in het “board” aanwezig is. Oost controleert dat de score correct werd ingevuld. Alle scores, die op de scorebriefjes werden genoteerd, worden op het einde van de clubavond met elkaar vergeleken en hieraan worden wedstrijdpunten toegekend. Voor elke gift ontvangt het paar met de laagste score 0 punten, de voorlaatste score 2 punten, enz. Het paar dat na de berekening van alle giften het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft, is winnaar van het tornooi.

De basisregels en basisconventies van het bieden: hoe leren kennen ?


Men kan het leren door het te doen, maar de ervaring leert dat dit absoluut af te raden is: de vele fouten en misverstanden die men op die manier ontmoet, werken zeer ontmoedigend, met als resultaat dat men er de brui aan geeft.
 


Men kan het ook leren via het aankopen (en lezen) van één van de tientallen boeken en boekjes die daaromtrent werden gepubliceerd: alleen is dat dikwijls erg theoretisch, terwijl het de praktijk is die telt.

 


De beste manier is het deelnemen aan een initiatiecursus die de bestaande bridgeclubs op regelmatige tijdstippen organiseren voor de geïnteresseerden: bridgers met veel praktijkervaring leren daar aan de nieuwkomers een goede basis om te starten, terwijl die wordt vervolledigd met praktische oefeningen.

Op regelmatige tijdstippen organiseert Bridgeclub Keerbergen vormingssessies voor beginners. Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een dergelijke cursus, dan volstaat het uw naam
op te geven aan één van de leden van het bestuur. Uw gegevens worden dan genoteerd, en u wordt gecontacteerd wanneer de eerstvolgende cursus wordt georganiseerd.Of kom gewoon op één van onze speeldagen eens langs in ons lokaal. Wij zullen u met plezier verwelkomen en u laten kennismaken met onze geliefde bridgesport.


Einde Wat is bridge?

Keernekerweere